Odpowiedzi

2009-11-10T23:11:54+01:00
Bóg Ojciec, będąc w Istocie Swojej Miłością z absolutnie wolnej i podyktowanej własną dobrocią decyzji powziął od wieków pełen tajemnicy plan miłości. Jego treścią było stworzenie świata i powołanie człowieka do dialogu miłości. Wszyscy jesteśmy powołani do istnienia i utrzymywani w nim stwórczą mocą Bożą. Egzystencja ludzi jest dziełem Boga jest, więc darem Bożym.
1 5 1
2009-11-10T23:12:16+01:00
Istotą powołania chrześcijańskiego jest słuzenie Bogu i ludziom, głoszenie Ewangeli, spełnianie uczynków oraz dążenie do świętości. Chcrześcijanin, został powołany do życia, do pomagania innym i próby wiary.

Dwa zdania starczą....
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T01:38:59+01:00
Bóg powołuje nas przede wszystkim poprzez to, że nas stwarza.„Wyposaża nas w duchowość, co jest istotą chrześcijaństwa,stanowi sens naszego życia i naszego powołania. Bo pomagając bliźniemu pomagamy samemu Chrystusowi. Na tej zasadzie opiera się istota powołania chrześcijańskiego. A kto jest naszym bliźnim? - Bliźnim jest każdy człowiek w potrzebie.Należy gorliwie popierać życie chrześcijańskie, które pracy daje nie tylko cenne i ze wszech miar potrzebne pomoce, lecz przez głębsze oddanie się Bogu, dokonane w Kościele, ukazuje też jasno i wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego.
1 1 1