Zad 1
zapisz krocej
√3*√⁵₃=
(6√5-4√5)/√5=
√7/(2√7+4√7)=
(8√3-2√3)/(4√3-√3)=
2√3*3√2=
(6√27)/3√3=
(∛2*∛15)/∛6=
(2∛3*3∛-10)/∛5=
zad 2
skresl w karzdym podpunkcie ( a, b ,c ,d) te liczbe ktora nie jest rowna pozostalym
a)
√6*√2
√12
3√2
2√3
b)
3√10*2√2
6√20
12√5
√120
c)
√180
3√20
6√5
12√5
d)
∛4*∛6
∛24
3∛2
2∛3
zad 3
usun niewymiernosci z mianownika i ustal ktura liczba jest wieksza w czy z
a)
w=6√5/√3=
z=15√3/√5=
b)
w=3/√3=
z=4/√2=
c)
w=4√3/√2=
z=14/√7=
d)
w=6√5/√2=
z=10√3/√5=

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T23:36:52+01:00
2009-11-11T00:18:41+01:00
Zapisz krocej
√3*√⁵₃=√5
(6√5-4√5)/√5=2√5*√5=2*5=10
√7/(2√7+4√7)=√7*6√7=7*6=42
(8√3-2√3)/(4√3-√3)=6√3/3√3=2
2√3*3√2=6√6
(6√27)/3√3=2√9=2*3=6
(∛2*∛15)/∛6=∛30:∛6=∛5
(2∛3*3∛-10)/∛5=6∛-30:∛5=6∛-6 lub-6∛6
zad 2
skresl w karzdym podpunkcie ( a, b ,c ,d) te liczbe ktora nie jest rowna pozostalym
a)
√6*√2=√12
√12
3√2--------
2√3=√12
b)
3√10*2√26√20
6√20
12√5=6√20
√120------
c)
√180=3√20
3√20
6√5=3√20
12√5----
d)
∛4*∛6=∛24
∛24
3∛2---------
2∛3=∛24
zad 3
usun niewymiernosci z mianownika i ustal ktura liczba jest wieksza w czy z
a)
w=6√5/√3=6√15/3=2√15
z=15√3/√5=15√15/5=3√15
z>w
b)
w=3/√3=3√3/3=√3
z=4/√2=4√2/2=2√2
z>w
c)
w=4√3/√2=4√6/2=2√6
z=14/√7=14√7/7=2√7
z>w
d)
w=6√5/√2=6√10/2=3√10
z=10√3/√5= 10√15/5=2√15
w>z

30 3 30