Odpowiedzi

2009-11-10T23:51:46+01:00
Istotą powołania chrześcijańskiego jest życie w miłości i w prawdzie.
„Warunkiem realizacji naszego powołania do życia na obraz i podobieństwo Boga jest poznanie Bożej tajemnicy, poznanie Bożego sposobu istnienia i działania, który mamy naśladować.”
Bóg dla człowieka jest tajemnicą, która się ujawnia stopniowo.
Każdy człowiek powołany jest także do szukania prawdy i dobra, aby dzięki temu spotkać się ostatecznie z Bogiem. Bóg powołuje nas przede wszystkim poprzez to, że nas stwarza.
1 5 1
2009-11-11T00:06:08+01:00
Księża i zakonnice na pytanie o swoje powołanie często odpowiadają że natchnął ich Duch Świety. Natchnienie to nie uczucie ani nie emocje które pojawiają się z dnia na dzień. To przekonanie które rodzi się w człowieku i w nim dojrzewa. Powołanie to miłość do Boga, chęć oddania mu i poświęcenia swojego życia, chęć głoszenia Słowa Bożego. Czesto już od najmłodszych lat, dzięki katolickiemu wychowaniu przez rodziców dzieci chcą zostać sługami Bożymi w dorosłym życiu.
3 2 3