Odpowiedzi

2009-11-11T01:26:21+01:00
Objętość
m=17,8 kg=17800g
δ=8,9g/cm³

δ=m/V /Przekształcamy wzór
V=m/δ
V=17800/8,9
V=2000 cm³

zad2

Gęstość wody morskiej jest większa niż gęstość wody rzecznej, ponieważ 'masa wody słonej jest większa od masy wody słodkiej, a objętość jest wprost proporcjonalna do masy'
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T01:28:36+01:00
Zad. 1
m=17,8 kg

gęstość= 8,9g/cm3= 0,0089kg/cm3
V=?

gęstość= m/v gęstość=g

g = m/v /*v

g*v = m / : g

v=m/g

v= 17,8kg/ 0,0089kg/cm3

v= 2000 cm3

zad.2

woda morska ma większą gęstość ponieważ jeśli mamy taką samą objętość wody to dzięki soli zawartej w wodzie morskiej ma ona większą masę

2 5 2