Po równoległych torach poruszają się dwa pociągi: towarowy o długości 600m, ze stałą prędkością 54 km/h oraz osobowy o długości 100m, ze stałą prędkością 72 km/h. W jakim czasie miną się oba pociągi, jeżeli:
A)jadą w tę samą stronę
B)jadą w przeciwne strony

1

Odpowiedzi

2009-05-03T21:57:32+02:00
Aby pociągi się minęły, muszą przebyć 700 m (suma długości pociągów, gdyż muszą się minąć razem z wagonami).

a) Jadą w tę samą stronę, więc wektory prędkości odejmujemy (wyobraź sobie na logikę, ciężej jest minąć się jadąc w tę samą stronę).
72 km/h - 54 km/h = 18 km/h = 5 m/s
s = 700 m
v = 5 m/s
t = ?
v = s/t
t = s/v
t = 700 m / 5 m/s = 140 s
Odp. Miną się w 140 s.

b) Jadą w przeciwne, więc wektory dodajemy (łatwiej jest się minąć jadąc w różnych kierunkach).
54 km/h + 72 km/h = 126 km/h = 35 m/s
s = 700 m
v = 35 m/s
t = ?
v = s/t
t = s/v
t = 700 m / 35 m/s = 20 s
Odp. Miną się w 20 s.
7 5 7