Odpowiedzi

2009-11-11T09:11:56+01:00
2.Waga szalkowa służy do zważenia masy badanego ciała. Umożliwia nam porównanie masy danego ciała z wzorcem - ciężarki, odważniki o różnej wadze np. 1kg, 100g, itp.
3.a)F=m₁*m₂/r²
b)Jednostką przyspieszenia grawitacyjnego jest m×s-2 - czyli innymi słowy metr przez sekundę do kwadratu.
c)Potencjał grawitacyjny V jest wielkością skalarną definiowaną jako stosunek energii potencjalnej Ep, jaką posiada ciało o masie m umieszczone w danym punkcie pola grawitacyjnego, do wartości tej masy.


V=Ep/m

[V]=[J/kg]
2009-11-11T10:11:39+01:00
1. A) jednostka
2. Waga szlkowa umożliwia nam zważenie danego ciala .
3. C)potenciał