Napiszczie obliczenia oblicz:
1. 25% liczby 120
2. 75% liczby 1800
3. 300% liczby 2800
4. 6% liczby 48
5. 3% liczby 500
6. 1,5% liczby 42000
7. 12% z 450000zł
8. 44% z 2300000zł
9. 22,5% z 3100000zł
10. 35% z 240m
11. 128% z 4km
12. 36% z 52q
13. 15% z 78t
14. 40% z 325hl
3 i jedna trzecia z 320ha


2

Odpowiedzi

2009-11-11T09:12:34+01:00
1. 30
2. 2350
3. 8400
4. 2,88
5. 15
6. 630
7. 54000
8. 1012000
9. 697500
10. 84
11. 5,12
12. 18,72
13. 11,7
14. 130
15. 106,666666666

;)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T09:15:46+01:00
1. 25% liczby 120 = 120 × 0,25 = 30
2. 75% liczby 1800 = 1800 × 0,75 = 1350
3. 300% liczby 2800 = 2800 × 3 = 8400
4. 6% liczby 48 = 48 × 0,06 = 2,88
5. 3% liczby 500 = 500 × 0,03 = 15
6. 1,5% liczby 42000 = 42000 × 0,015 = 630
7. 12% z 450000zł = 450000zł × 0,12 = 54000zł
8. 44% z 2300000zł = 2300000zł × 0,44 = 1012000zł
9. 22,5% z 3100000zł = 3100000zł × 0,225 = 697500zł
10. 35% z 240m = 240m × 0,35 = 84m
11. 128% z 4km = 4km × 1,28 = 5,12km
12. 36% z 52q = 52q × 0,36 = 18,72q
13. 15% z 78t = 78t × 0,15 = 11,7t
14. 40% z 325hl = 325hl × 0,40 = 130hl


:):)

Mam nadzieje, że pomogłam