1. Tlenek wapnia o masie 20g poddano reakcji chemicznej z roztworem kwasu siarkowego(VI), w którym znajdowało się 60 g czystego H2SO4. Czy substraty przereagowały całkowicie? Oblicz, ile gramów soli powstało.

2.oblicz, ile gramów chlorku glinu powstało w wyniku reakcji 30 g wodorotlenku glinu ze 100 g roztworu kwasu solnego o stężeniu 36,5%. Ustal, czy substraty przereagowały całkowicie. Jeżeli nie, ustal nazwę i masę substratu użytego w nadmiarze.

1

Odpowiedzi

2009-11-11T10:22:54+01:00
1.
CaO+H2SO4->CaSO4+H2O
CaO-56
1mol-56g
x mola-20g
x=0.36 mola CaO

H2SO4-98
1mol-98g
x mola-60g
x=0.61 mola H2SO4
Z reakcji wynika, że 1 mol tlenku reaguje z 1 molem kwasu i da 1 mol soli
0.36 mola CaO przereaguje z 0.36 mola H2SO4 (który jest w nadmiarze)
Powstało 0.36 mola CaSO4

CaSO4-120
1mol-120g
0.36 mola-x
x=43.2 g CaSO4 powstało

2.
Al(OH)3+3HCl->AlCl3+3H2O
W 36.5% roztworze znajduje się 36.5g HCl
HCl-36.5
1 mol-36.5g HCl

Al(OH)3-46
1 mol-46g
x mola- 30g
x=0.65 mola Al(OH)3
Z reakcji wynika, że 1 mol wodorotlenku reaguje z 3 molami kwasu
Z tego wynika, że wodorotlenek glinu jest w nadmiarze, ponieważ przereagowało tylko 0.34 mola (1:3=0.34)
1mol-46g
0.34 mola-x
x=15.64 g wodorotlenku glinu przereagowało w reakcji