Przyjmujać ze połódniki są półokręgami o długości 20 tysięcy kilometrów ,oblicz jak daleko jest do środka ziemi.wykonaj obliczenie na kalkulatorze,przyjmując różne zaokrąglenia liczby {pi }


{pi}≈3,14
{pi}≈3,141
{pi}≈3,1416

2

Odpowiedzi

2009-11-11T09:57:32+01:00
Długość okręgu to 2πr, południk jest połową okręgu, więc bierzemy z tego połowę.
2πr/2=πr
mają długość 20 000 km.
πr=20 000 /dzielimy obustronnie przez π
r=20 000/π
r jest tu promieniem okręgu, czyli odległością do środka Ziemi

dzielimy przez kolejne zaokrąglenia
dla π=3,14; r≈6 369,4267
dla π=3,141; r≈6 367,3989
dla π=3,1416; r≈6 366,1828
(taką dokładność miałem na kalkulatorze)
2009-11-11T10:10:40+01:00
0,5l = 0,5 * 2 * π * r

0,5 l = 20.000km

π * r = 20.000 km

r = 20.000 km : π

dla π≈3,14 :

r = 20.000 km : 3,14 = 6369,43 km

dla π≈3,141

r = 20.000km : 3,141 = 6367,4 km

dla π≈3,1416

r = 20.000km: 3,1416 =6366,18 km