Odpowiedzi

2009-11-11T12:15:02+01:00
Babilon Wielki = Imperium religii fałszywej..

Babilon Wielki, a Kościół:
1. Babilon Wielki zwodzi wszystkie narody przez „praktyki spirytystyczne” (Objawienie 18:23).
2. Bezwzględnie przeciwstawia się religii prawdziwej, uciskając „proroków i świętych” (Objawienie 18:24).
3. Kapłani starożytnego Babilonu byli mocno uwikłani w politykę. To samo można powiedzieć o większości współczesnych religii.
4. Kapłani babilońscy popierali wojny prowadzone przez ich państwo. Duchowni dzisiejszych religii często jako pierwsi błogosławią żołnierzy wyruszających na wojny toczone przez ich kraj.
5. Wierzenia i zwyczaje starożytnego Babilonu były przesycone niemoralnością. Obecnie przywódcy religijni odsuwają na bok biblijne mierniki moralne, wskutek czego duchowni i laicy bez żenady dopuszczają się niemoralnych postępków. Warto dodać, że Babilon Wielki wysługuje się światu i jego systemom politycznym, dlatego w Księdze Objawienia został przedstawiony jako nierządnica.
6. Biblia podaje też, że Babilon Wielki żyje „w bezwstydnym zbytku”. W starożytnym Babilonie świątynie były w posiadaniu ogromnych majątków ziemskich, a kapłani uprawiali handel na rozległą skalę. Również Babilon Wielki dysponuje olbrzymim majątkiem, na który składają się nie tylko miejsca kultu, lecz także duże przedsiębiorstwa. Przez swe nauki i święta pomnaża własne bogactwa i pozwala się bogacić systemowi handlowemu.
7. W starożytnym Babilonie tak jak dzisiaj posługiwano się licznymi przedmiotami kultu, uprawiano czary i wróżbiarstwo. Śmierć uważano za pomost do życia w innym świecie. Babilon był pełen świątyń i kaplic poświęconych rozmaitym bogom. Te same wierzenia i zwyczaje są praktykowane w dobie dzisiejszej.

Katolicyzm:

1. Nie używa imienia Bożego.
2. Sporządza wizerunki i oddaje im cześć.
3. Uczy że umarli idą do nieba lub piekła.
4. Wyznawcy biorą udziały w wojnach!
5. Opiera się na tradycji.
6. Obchodzi nie biblijne święta (np. Boże Narodzenie, Święto zmarłych, Wielkanoc, Nowy Rok, Halloween - ostatnio) - pochodzące z pogaństwa.
7. Otacza czcią krzyż.
8. Uczy dogmatu o Trójcy Świętej.
9. Księża wtrącają się do polityki.

Kościoły coraz bardziej przestaja przypominać wyznanie chrześcijańskie. Ludzie idą od złego ku gorszemu.. Najgorsze, że sami duchowni, mający dawać wzór i nauczać prawdy z serca, robią to za pieniądze i uczą kłamstwa.
2009-11-11T14:43:53+01:00
Babilon Wielki = Imperium religii fałszywej..

Babilon Wielki, a Kościół:
1. Babilon Wielki zwodzi wszystkie narody przez „praktyki spirytystyczne” (Objawienie 18:23).
2. Bezwzględnie przeciwstawia się religii prawdziwej, uciskając „proroków i świętych” (Objawienie 18:24).
3. Kapłani starożytnego Babilonu byli mocno uwikłani w politykę. To samo można powiedzieć o większości współczesnych religii.
4. Kapłani babilońscy popierali wojny prowadzone przez ich państwo. Duchowni dzisiejszych religii często jako pierwsi błogosławią żołnierzy wyruszających na wojny toczone przez ich kraj.
5. Wierzenia i zwyczaje starożytnego Babilonu były przesycone niemoralnością. Obecnie przywódcy religijni odsuwają na bok biblijne mierniki moralne, wskutek czego duchowni i laicy bez żenady dopuszczają się niemoralnych postępków. Warto dodać, że Babilon Wielki wysługuje się światu i jego systemom politycznym, dlatego w Księdze Objawienia został przedstawiony jako nierządnica.
6. Biblia podaje też, że Babilon Wielki żyje „w bezwstydnym zbytku”. W starożytnym Babilonie świątynie były w posiadaniu ogromnych majątków ziemskich, a kapłani uprawiali handel na rozległą skalę. Również Babilon Wielki dysponuje olbrzymim majątkiem, na który składają się nie tylko miejsca kultu, lecz także duże przedsiębiorstwa. Przez swe nauki i święta pomnaża własne bogactwa i pozwala się bogacić systemowi handlowemu.
7. W starożytnym Babilonie tak jak dzisiaj posługiwano się licznymi przedmiotami kultu, uprawiano czary i wróżbiarstwo. Śmierć uważano za pomost do życia w innym świecie. Babilon był pełen świątyń i kaplic poświęconych rozmaitym bogom. Te same wierzenia i zwyczaje są praktykowane w dobie dzisiejszej.

Katolicyzm:

1. Nie używa imienia Bożego.
2. Sporządza wizerunki i oddaje im cześć.
3. Uczy że umarli idą do nieba lub piekła.
4. Wyznawcy biorą udziały w wojnach!
5. Opiera się na tradycji.
6. Obchodzi nie biblijne święta (np. Boże Narodzenie, Święto zmarłych, Wielkanoc, Nowy Rok, Halloween - ostatnio) - pochodzące z pogaństwa.
7. Otacza czcią krzyż.
8. Uczy dogmatu o Trójcy Świętej.
9. Księża wtrącają się do polityki.

Kościoły coraz bardziej przestaja przypominać wyznanie chrześcijańskie. Ludzie idą od złego ku gorszemu.. Najgorsze, że sami duchowni, mający dawać wzór i nauczać prawdy z serca, robią to za pieniądze i uczą kłamstwa