1. Wskaż najmniejszą spośród liczb x = √8 × √18 ,
y = √12 × √3 , z = ³√2 × ³√32 , v = ⁴√16 × ⁴√81

a. x
b. y
c. z
d. v

2. Najmniejsza liczba całkowita spełniająca nierówność [¼ - 2]² + ¼[1-½x][1+½x] ≥ 0, to jest liczba:
a. - 4
b. 2
c. 4
d. - 5

2

Odpowiedzi

2009-11-11T10:22:26+01:00
1. Wskaż najmniejszą spośród liczb x = √8 × √18=2√2×3√2=12 ,
y = √12 × √3=6 , z = ³√2 × ³√32=³√64=4 , v = ⁴√16 × ⁴√81=2×3=6

zatem najmniejszą
c. z


2. Najmniejsza liczba całkowita spełniająca nierówność
[¼x - 2]² + ¼[1-½x][1+½x] ≥ 0,
1/16x²-x+4+¼-1/16x²≥0
-x+4¼≥0
-x≥-4¼
x≤4¼


to jest liczba:

x=4 zatem
c