1. Tlenek wapnia o masie 20g poddano reakcji chemicznej z roztworem kwasu siarkowego(VI), w którym znajdowało się 60 g czystego H2SO4. Czy substraty przereagowały całkowicie? Oblicz, ile gramów soli powstało.

2.oblicz, ile gramów chlorku glinu powstało w wyniku reakcji 30 g wodorotlenku glinu ze 100 g roztworu kwasu solnego o stężeniu 36,5%. Ustal, czy substraty przereagowały całkowicie. Jeżeli nie, ustal nazwę i masę substratu użytego w nadmiarze.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T11:47:12+01:00
1. Tlenek wapnia o masie 20g poddano reakcji chemicznej z roztworem kwasu siarkowego(VI), w którym znajdowało się 60 g czystego H2SO4. Czy substraty przereagowały całkowicie? Oblicz, ile gramów soli powstało.

a. najpierw piszemy równanie reakcji
CaO + H2SO4 --> CaSO4 + H2O
wynika z tego, że 56 gramów tlenku reaguje z 98 gramami kwasu dając 136 gramów soli.

b.ustalamy czego jest w nadmiarze
Na 20 gram tlenku powinno przypadać 35 gram kwasu, a przypada 60 gramów. Mamy więc w nadmiarze kwas.Zatem obliczenia opieramy o tlenek. Z 56 gramów tlenku powstaje 136 gramów soli, czyli z 20 gramów tlenku powstanie 49,6 gramów soli. Substraty nie przereagowały całkowicie- pozostało 25 gramów kwasu.


2.oblicz, ile gramów chlorku glinu powstało w wyniku reakcji 30 g wodorotlenku glinu ze 100 g roztworu kwasu solnego o stężeniu 36,5%. Ustal, czy substraty przereagowały całkowicie. Jeżeli nie, ustal nazwę i masę substratu użytego w nadmiarze.

a.piszemy równanie reakcji
Al(OH)3 + 3HCl --> AlCl3 + 3H2O
Wynika z tego, że 78 gramów wodorotlenku, reaguje ze 109,5 gramami kwasu chlorowodorowego dając 133 gramów soli.

b.ustalamy czego jest w nadmiarze.
Mamy do użycia 30 gram wodorotlenku i 36,5 grama kwasu. [ms=(Cp x mr)/100%]. Na 30 gram wodorotlenku powinny przypadać 42 gramy kwasu solnego. A mamy tylko 36,5 grama, z tego wynika że użyto w nadmiarze wodorotlenku. Z 36,5 grama kwasu powinno przereagować 26 gramów wodorotlenku a więc użyto go w nadmiarze o 4 gramy.
2 5 2