Drabina o długości 4 m oparta jest o ścianę budynku na wysokości 3 m od ziemi. odległość (w metrach)punktu w którym drabina opiera się o ziemię od ściany budynku wynosi........???????:):):):):):)
pomoże mi ktoś to zadanie rozwiązać:)
rozwiązujcie tak abym mogła je odczytać:);)

3

Odpowiedzi

2009-11-11T10:27:02+01:00
Powstaje trójkąt prostokątny i to już mozesz pitagorasem rozwiązac

4²=3²+x²
x²=16-9
x²=5
x=√5(ok. 2.24)- odległośc drabiny od ściany
11 1 11
2009-11-11T10:28:39+01:00
Drabina o długości 4 m oparta jest o ścianę budynku na wysokości 3 m od ziemi. odległość (w metrach)punktu w którym drabina opiera się o ziemię od ściany budynku wynosi.

a=3
c=4
b=?
a²+b²=c²
b²=c²-a²
b²=16-9
b²=7
b=√7

10 4 10
2009-11-11T10:31:02+01:00
Dane:
a=3m
c=4m

Szukane:
b=?

Rozwiązanie:
nalezy skorzystac z twierdzenia pitagorasa: a²+b²=c²
przekztałcamy wzór a²+b²=c² |-a²
b²=c²-a²
b²=4m²-3m²
b²=16m-9m
b=√7m
Odp.:Odległośc wynosi √7m.
5 4 5