Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T10:31:20+01:00
WADY
- powolność działania
- korupcja (łapówki, przekupstwa)
- brak stabilności rządu
- konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami
- zachwianie pierwotnych założeń demokracji np Wolności
szykanowanie za wiarę, sposób bycia:(
- bardzo duża nie równośc materialna
- bezrobocie
- znieczulica

ZALETY
- wpływ obywateli na funkcjonowanie państwa
- wolnośc słowa i wyznania
- każdy obywatel ma prawo wyboru, do odwołania się od
nie zadawalającej decyzji itp
- państwo powinno zapewnić każdemu obywatelowi odpowiednie warunki do życia
(podstawowe wykształcenie, dostęp do źródeł informacji)
- państwo przychylne człowiekowi ?
- łatwy dostęp do dóbr materialnych (spożywki, ubrań, AGD ...)
- porządek, ustalenie odpowiednich praw, które przyczyniają się do
sprawnego funkcjonowania w państwie
- tolerancja
- wolny rynek, równość wobec prawa
1 5 1
2009-11-11T10:35:10+01:00
Wady:powolność działania,
korupcja,konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami,zachwianie pierwotnych założeń demokracji np Wolności,szykanowanie za wiarę, sposób bycia,duża nie równość materialna


zalety:wpływ obywateli na funkcjonowanie państwa,wolnośc słowa i wyznania,każdy obywatel ma prawo wyboru
państwo powinno zapewnić każdemu obywatelowi odpowiednie warunki do życia
(podstawowe wykształcenie, dostęp do źródeł informacji),państwo przychylne człowiekowi ?
łatwy dostęp do dóbr materialnych,porządek, ustalenie odpowiednich praw, które przyczyniają się do
sprawnego funkcjonowania w państwie,
tolerancja,wolny rynek, równość wobec prawa
1 5 1