Odpowiedzi

2009-11-11T10:35:29+01:00
Giełda papierów wartościowych umożliwia koncentrację podaży i popytu na papiery wartościowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w gospodarce rynkowej. Umożliwia pozyskanie i efektywną alokację kapitału. Dąży, aby udostępniany kapitał był jak najefektywniej wykorzystywany. Pozwala wycenić kapitał. Jest to możliwe dzięki temu, iż giełda odzwierciedla zmiany gospodarcze z wyprzedzeniem. Umożliwia łatwą transformację kapitału, jak również tworzy pośredni mechanizm kontroli przez akcjonariuszy efektów działań spółki.
12 3 12
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T12:17:59+01:00

Giełda odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż sama w sobie jest spełnia rolę rynku podlegającego prawom popytu i podaży. Giełda pełni następujące funkcje w gospodarce :
1. umożliwia przepływ kapitału w kierunku ich najefektywniejszego wykorzystania - np. środki
finansowe otrzyma ta spółka, która ma najlepsze perspektywy ich wykorzystania i przyniesie największe potencjalne zyski jej \
2. dzięki niej możemy ocenić jak dana spółka gospodaruje w porównaniu z innymi,
3.tworzy pośredni mechanizm kontroli efektów działań spółki.
15 4 15