Uzupełnij zdania:
1)W rezultacie ilości energii słonecznej dostarczanej na jednostkę powierzchni......................,co prowadzi do............................... temperatury powietrza.Dlatego też najwyższe wartości temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi odnotowuje się w strefie.........................


zadanie na juto pomóżcie pliss:)

2

Odpowiedzi

2009-11-11T11:07:14+01:00
W rezultacie ilości energii słonecznej dostarczanej na jednostkę powierzchni wzrasta,co prowadzi do wzrostu temperatury powietrza.Dlatego też najwyższe wartości temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi odnotowuje się w strefie równikowej
2009-11-11T13:28:46+01:00
Powierzchni ziemi , co prowadzi do powyższenia temperatury ...
(...) w strefie zwrotnikowej.