1 Jako pierwszy terminu geografia użył........................... w IIIw.p.n.e.

2. Uzupełnij zdania, korzystając z informacji o odwzorowaniach kartograficznych walcowych zawartych w Atlasie Geograficznym. Gimnazjum.

- W przedstawionej siatce walcowej równoleżnikiem stycznym jest................................................
- Najmniej zniekształcony obszar to............................
- Południki i równoleżniki przecinają się pod kątem...............

3. Podaj krótkie po jednym zdaniu wyjaśnienia do haseł:

-Harz
-Antarktyda
- Depresja

2

Odpowiedzi

2009-11-11T10:46:01+01:00
1. Eratostenes
2.-
-
-prostym
3.Antarktyda – kontynent o powierzchni około 13,3 mln km² znajdujący się na półkuli południowej Ziemi
Harz – masyw górski w środkowych Niemczech należący do Średniogórza Niemieckiego
Depresja - obszar lądu położony poniżej poziomu morza.
2009-11-11T11:48:29+01:00
1. Eratostenes z Cyreny
2. nie ma tej siatki, wiec ci nie odpowiem
3.Depresja- obszar będący poniżej poziomu morza.
Antarktyda - kontynent o pow. 13,3 km² na południowej półkuli ziemi, w strefie podzwrotnikowej