Przetłumacz zdania:
1. The reps have to account for all their expenses to the sales manager.
2. How do the sales this year compare with lost year's.
3. She worked out the discount on her calculator.
4. He quickly ran up a bill for 250 funtów.
5. The family's have been watered down by the creation of the new shares.
6. He fell behind with his mortgage repayments.

3

Odpowiedzi

2009-11-11T11:14:06+01:00
1. Powtórzeń musi uwzględnić wszystkie koszty ich do kierownika sprzedaży.
2. Jak sprzedaży w tym roku porównać z stracił roku.
3. Pracowała na zniżki na niej kalkulatora.
4. Szybko podbiegł rachunek na 250 funtów.
5. Rodziny zostały złagodzony poprzez utworzenie nowych udziałów.
6. Upadł tyle jego spłata kredytu hipotecznego.
2009-11-11T11:14:38+01:00
1. Powtórzeń musi uwzględnić wszystkie koszty ich do kierownika sprzedaży.
2. Jak sprzedaży w tym roku porównać z stracił roku.
3. Pracowała na zniżki na niej kalkulatora.
4. Szybko podbiegł rachunek na 250 funtów.
5. Rodziny zostały złagodzony poprzez utworzenie nowych udziałów.
6. Upadł tyle jego spłata kredytu hipotecznego.
2009-11-11T11:26:18+01:00
1.Powtórzeń musi uwzględnić wszystkie ich koszty do kierownika sprzedaży.
2.Jaka jest sprzedarz tego roku w porównaniu z ostatnik/ubiegły rokiem.
3.Ona opracowała obecne zniżki na jej kalkulatorze.
4.On szybko podbił rachunek na 250 funtów.
5.Rodziny zostały złagodzony poprzez utworzenie nowych udziałów.[<---nie jestem pewna bo nie widze za bardzo sensu w tym zdaniu...]
6.On upadł tak z powodu jego spłaty kredytu hipotecznego.