Odpowiedzi

2009-11-11T11:25:38+01:00
A). kwas siarkowy (IV) - H2SO3

2* mH + mS + 3 * mO = 2* 1u + 32u + 3 * 16 u = 82 u

siarka- 82 u ---100 %
0, 82 u ---1%
32u ---x
x = 32u : 0, 82 u ≈ 39 % - zawartośc siarki


tlen - 82 u ---100%
0, 82u ---1%
48u ---x
x = 48u : 0, 82u ≈58 % -zawartość tlenu

b). H2SO3
H- 2u
S-32u
O - 48u
Odp. 1:16:24

c). tlenek siarki (IV) - SO2
S-32 u
O= 2 * 16u = 32u

Odp. 1:1


Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T12:12:17+01:00
A)H2SO3
H2=1*2=2u
S=32 u
O3=16*3=48 u
2u+32u+48u=82u
zawartość siarki:
s=32u*100%/82u=3200/82=39%
zawartość tlenu:
t=48u*100%/82u=4800/82u=58.5%
b)H2SO3
H=2*1u=2u
S=1*32u=32u
O3=3*16u=48u
1*2:32*1:16*3
2:32:48/:2(całość dzielimy na 2)
1:16:24
Odp.:Stosunek masowy pierwiastków w kwasie siarkowym(IV) wynosi 1:16:24.
c)SO2
S=1*32u=32u
O2=2*16u=32u
32*1:16*2
32:32/:32 (całość dzielimy przez 2)
1:1
Odp.:Stosunek masowy w tlenku siarki (IV) wynosi 1:1.
u-Unit-masa atomowa
;)