Odpowiedzi

2009-11-11T13:12:11+01:00
Bez wody nie byłoby żadnego istnienia na świecie. Woda jest potrzebna do m.in.: wzrostu roślin, utrzymania organizmu w dobrym stanie( krew składa się z wody) . Woda jest potrzebna rybom, meduzom , które bez niej nie potrafią żyć . Woda jest także rozpuszczalnikiem.
2009-11-11T13:17:37+01:00
Bez wody nie byłoby można żyć i to zarówno rośliny jak i zwierzęcy świat by zaginął.
Woda krąży cały czas w obiegu zamkniętym pod postacią pary wodnej, jako wody gruntowe, czy powierzchniowe, spada w postaci opadów na ziemię, potem paruje i tak ww kółko.
Jest niezbędnym pożywieniem wszystkich organizmów żywych.
Bez niej nie przebiegłby proces fotosyntezy.