Program c++ , w codeblocks

Największa liczba:
W jednym wierszu zapisanych jest 10 liczb całkowitych oddzielonych znakiem odstępu (spacją).

Wczytaj je i znajdź największą z nich, a następnie wypisz ją na standardowe wyjście.

Przykładowe dane:
1 3 2 8 10 23 9 2 67 4

Wynik:
67

zaczynać tak:
__________________________________________________________
#include <cstdio>

int main()
{
................
.............
..........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T17:46:50+01:00
Int x1,x2,x3,y1,y2,y3; // Można na tablicach ostatecznie (int x[2], y[2])
int p1,p2,p3; //
int i = 0, z; //
cin >> x1, y1;
cin >> x2, y2;
cin >> x3, y3;
// odległośc
p1 = sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2);
p2 = sqrt((x3-x2)^2+(y3-y2)^2);
p3 = sqrt((x1-x3)^2+(y3-y2)^2);
// Sortowanie
while(i < 2) {
if(x3>x2) {
z = x2;
x2 = x3;
x3 = z;
}
if(x2>x1) {
z = x1;
x1 = x2;
x2 = z;
}
i++;
}