Odpowiedzi

2009-11-11T11:46:25+01:00
W związku z tym należy podjąć działania zachęcające właścicieli gruntów o rozwijanie gospodarstw i zachęcanie ludnoś do pracy na danym gospodarstwie lub iśc do urzeędu pracy .
6 3 6
2009-11-11T11:53:57+01:00
Działania jakie należy podjąć aby zmniejszyć poziom bezrobocia na obszarach wiejskich,to:
- należy wybudować zakłady pracy, dzięki czemu ludzie ze wsi nie będą musieli szukać pracy w odległych miastach
- należy zagospodarować tereny nieużywanie przez nikogo, takie jak ,,niczyje" pola.
- zmniejszenie wymagań pracodawców co do wykształcenia pracowników, ponieważ ludzie ze wsi nie posiadają takiego wykształcenia jak ci z miast.
14 3 14