POMOCY!!!!!!!!!!!!!!
Uzupełnij luki w zdaniu!!!!

Prawidłowa częstość oddechów u osoby dorosłej wynosi około ............... na minutę,a prawidłowa częstość pracy serca wynosi od...........do............na minutę.
NA CZWARTEK TO POTRZEBUJE

POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-11T12:03:11+01:00

Prawidłowa częstość oddechów u osoby dorosłej wynosi około ....12-16........... na minutę,a prawidłowa częstość pracy serca wynosi od....60.......do....80........na minutę.
49 4 49