Odpowiedzi

2009-11-11T11:48:48+01:00
Najprościej rzecz ujmując:
-DNA w jądrze komórkowym jest połączone z białkami zasadowymi (histonami) i właśnie taki kompleks DNA-histony nazywa się chromatyną.
-z silnie upakowanej chromatyny składają się chromosomy (takie ścisłe upchnięcie chromatyny porządkuje ją w jądrze komórkowym i umożliwia prawidłowy rozdział do komórek potomnych)
- w stadium płytki metafazowej, kiedy chromosom jest najlepiej widoczny (bo najsilniej upakowana jest chromatyna), zwykle ma on kształt X. chromatydy to właśnie dwa ramiona tego iksa, połączone w środku tzw. centromerem. obydwie chromatydy tego samego chromosomu zawierają te same geny, dzięki temu możliwe jest ich rozdzielenie i utworzenie dwóch komórek potomnych bez zmniejszania w nich ilości informacji genetycznej.
2009-11-11T11:49:55+01:00
Chromatyzm- zabarwienie obrazu powstające na skutek rozszczepienia promieni świetlnych w soczewce (aberracji chromatycznej)

chromatyda- część chromosomu (zbudowana z jednej nici chromatynowej)

chromosom- stały składnik jądra komórkowego danego organizmu żywego, będący nośnikiem informacji genetycznych