Odpowiedzi

2009-11-11T11:53:37+01:00
Aby uważać Królestwo Boże za coś rzeczywistego, coś co daje nam jakąś nadzieję, przede wszystkim należy mieć głęboką wiarę w Boga, nie mówić tylko, że wierzymy, ale również popierać swoją wiarę czynami i należy rozmyślać o tym, wtedy nie będzie to dla nas pustym słowem, należy sobie to wyobrażać, myśleć nad tym jakie dzięki Królestwu odniesiemy korzyści. Wtedy Królestwo Boże będzie dla nas rzeczywistością.
2 4 2
2009-11-11T11:57:15+01:00
Słowa są puste choć brzmią, najważniejsze nie jest widzialne okiem, to co dobre i piękne kryje się w sercu. Aby Królestwo Boże nie było takim właśnie zlepkiem pustych słów musimy żyć tak, by ludzie widzieli w nas dobro, miłość i szacunek dla wartości. Każdy człowiek ma wolną wolę, jego postępowanie widzimy na każdym kroku - na takiej podstawie możemy określić, czy jego czyny są dobre, czy złe. My też jesteśmy obserwowani - jeśli postępujemy dobrze, nasze postępowanie to wypełnianie Bożych przykazań, to zbliżamy się do Królestwa Bożego i to nasze czyny, wiara i dobro sprawiają, że Królestwo to staje się rzeczywistością. Dobro nadaje naszemu życiu wartość, określa, co nas spotka po śmierci. Ważne jest, by życiem każdego wierzącego człowieka kierowały wartości takie jak dobro, czyste sumienie, wiara.
3 4 3