1.Samochód o masie 0,5 tony rozpędzał się przez 20 sekund od startu i uzyskał szybkość 10m/s.Jak siła działa na niego?Jaką drogę przebył w tym czasie?
2.Księżyc porusza się wokół Ziemi po orbicie o promieniu 384000km.Okres obiegu Księżyca wynosi 27,3 dnia(zamienić na sekundy).Oblicz przyśpieszenie dośrodkowe Księżyca na orbicie.
3.Z jakiej wysokości spadł kamień jeśli przed upadkiem na ziemię uzyskał szybkość 10m/s?(pomiń opór powietrza)
4.Ile drgań wykona wahadło o długości nici 80cm w ciągu 1 min?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T18:31:27+01:00
Ad.1
m=0,5t=500kg
t=20s
v=10m/s
v=a×t
a=v÷t
a=10m/s÷20s=0,5m/s² - przyspieszenie ciężarówki
F=a×m
F=0,5m/s²×500kg=250N - siła, jaka działa na ciężarówkę
S=0,5×a×t²
S=0,5*0,5m/s²×(20s)²=0,25m/s²×400s²=100m - droga, jaką przejechała ciężarówka
Ad.2
r=384000km=384000000m
T=27,3dnia=27,3*24*60*60s=2358720s
v=r÷T - prędkość liniowa na orbicie
a=v²÷r=r²÷(T²×r)=r÷T² - przyspieszenie kątowe
a=384000000m÷(2358720s)²=6,9×10⁻⁵m/s²

Ad.3
H=0,5gt² - wzór na wysokość w spadku swobodnym
v=gt - wzór na prędkość w spadku swobodnym
t=v÷g - przekształcenie powyższego wzoru
H=0,5g×(v²÷g²)=0,5v²÷g=0,5×(10m/s)²÷10m/s²=5m

Ad.4
l=80cm=0,8m
g=10m/s²
T=2π√(l÷g) - wzór na okres drgań wahadła matematycznego
T=2π√(0,8m÷10m/s²)=2π√0,08s²=2π×(√2÷5) s
t=1min=60s - czas, w jakim nastąpiły drgania
n=t÷T - ilość drgań w danym odcinku czasu
n=60s÷[2π×(√2÷5) s]=33,76 drgań
1 5 1