Jeżeli do liczby dwucyfrowej dopiszemy z prawej strony cyfrę jej dziesiątek, to otrzymamy liczbę o 227 większą.Dopisując zaś przed daną liczbą cyfrę jej jedności, otrzymujemy liczbę 21 razy większą. Jaka to liczba?
Prosze o rozwiązanie :*

1

Odpowiedzi

2009-11-11T12:21:18+01:00
X- liczba jednośći
y- liczba dziesiątek

10y + x +227 = 100y +10x +y
100x +10y +x=21(10y+x)

100y +10x + y= 10y +x+227
100x +10y+ x= 21(10y+x)

91y+9x=227
101x+10y=210y +21x

80x=200y
x=2,5
91y+9*2.5=227
113,5y=227

y=2
x=5

10*y + x = 25
4 4 4