Zad. 1

Romb o obwodzie 20 cm przekształcono jednokładnie w skali k=1/5. Jaką długość ma bok rombu jednokładnego do danego ?


zad2

Trójkąt równoboczny ABC o wysokości 3pierwiastek3 cm przekształcono jednokładnie względem wierzchołka A w skali k= -1/3. Oblicz obwód trójkąta i pole trójkąta A1B1C1 jednokładnego do danego .

3

Odpowiedzi

2009-11-11T12:25:25+01:00
Zad.1
Ob = 20 cm
a = 20 : 4
a = 5 cm
⅕ × 5 cm = 1 cm

Odp.: Długość boku rombu wynosi 1 cm.

zad.2
h = 3√3 cm
h = a√3 : 2 (podzielić tutaj to kreska ułamkowa)
3√3 = a√3 : 2 /×2
6√3 = a√3 / : √3
a = 6√3 : √3
a = 6 cm
k = ⅓
a₁ = ⅓ × 6
a₁ = 2 cm
Ob = 3 × 2 cm
Ob = 6 cm
P = a²√3 : 4
P = 2²√3 : 4
P = 4√3 : 4
p = √3 (cm²)

Odp.: Obwód wynosi 6 cm, a pole - √3 cm².

Mam nadzieję, że pomogłam ;))

2009-11-11T12:31:05+01:00
20cm*5=100cm
100cm/4=25cm
Odp:Bok tego rombu wynosi 25cm .
2009-11-11T13:19:40+01:00
Zad.2
h = 3√3 cm
h = a√3 : 2 (podzielić tutaj to kreska ułamkowa)
3√3 = a√3 : 2 /×2
6√3 = a√3 / : √3
a = 6√3 : √3
a = 6 cm
k = ⅓
a₁ = ⅓ × 6
a₁ = 2 cm
Ob = 3 × 2 cm
Ob = 6 cm
P = a²√3 : 4
P = 2²√3 : 4
P = 4√3 : 4
p = √3 (cm²)

Odp.: Obwód wynosi 6 cm, a pole - √3 cm².