Odpowiedzi

2009-11-11T13:05:05+01:00
1. Sokrates
sokrates był początkowo zwolennikiem demokracji, pod koniec życia stał się jej przeciwnikiem. Podkreślał świadomość własnej niewiedzy "wiem że nic nie wiem". Uznał istnienie absolutnego dobra i absolutnej prawdy, dążenie do jej poznania uważał za misję życiową.
2. Arystoteles
sformułował podstawy fizyki, oastronomii, zoologii, fizjologii,embriologii,botaniki. Poznanie dzielił na teoretyczne i praktyczne. W etyce głosił że szczęście, jest skutkiem rozumnego działania człowieka oraz najwyższym dobrem i ostatecznym celem człowieka. Rozwinął naukę o państwie (politykę) w której mówi, że istnieją trzy podstawowe idealne formy ustrojowe (monarchia, arystokracja,politea), które na skutek działalności człowieka przybierają formy zwyrodniałe(tyrania, oligarchia, demokracja)
3. Platon
twierdził że świat zmysłowy jest jedynie cieniem świata idei, stąd człowiek ma ograniczone możliwości poznania świata idei.Uważał że świat jest urządzony celowo i harmonijnie przez swego sprawcę(Demiurga), który go zbudowal z odwiecznej materii. Głosił że człowiek to w istocie dusza władająca ciałem, ktore jest jej więzieniem, a śmierć jest wyzwoleniem dla duszy.Sformułował koncepcje państwa idealnego o ustroju autorytarnym.
9 3 9