-Wymień źródła zanieczyszczeń powietrza
-Wymień rodzaje zanieczyszczeń
-Wymień skutki zanieczyszczeń
-Na czym polega efekt cieplarniany
-Jak można zapobiec nadmiernemu zwiększaniu się efektu cieplarnianego
-Na czym polega powstawanie dziury ozonowej
-Jak można zapobiec powiększaniu się dziury ozonowej
-W jaki sposób powstają kwaśne deszcze
-Wymień źródła i wpływ na środowisko przyrodnicze tlenku węgla(II),tlenku azotu(II),tlenku azotów(V) i freonów
-Wymień sposoby postępowania umożliwiający ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami

potrzebuje to jak najszybciej i z góry dzięki;*

1

Odpowiedzi

2009-11-11T13:15:28+01:00
- spaliny samochodowe, fabryki, elektrownie węglowe(produkcja prądu), zużywanie wody, dymy z gospodarstw domowych;
- chemiczne, naturalne, komunalne;
- efekt cieplarniany, smog, kwaśne deszcze;
- za efekt cieplarniany odpowiedzialny jest głównie dwutlenek węgla(CO₂), kumuluje się on w górnych warstwach atmosfery ziemi tworząc warstwę nie przepuszczającą promieni słonecznych odbitych od ziemi. W wyniku czego mamy coraz więcej promieni na ziemi , bo nie uciekają i jest coraz cieplej;
- oszczędzać wodę, nie jeździć samochodem, bo można się przejść lub używać autobusów, tramwai, segregować śmieci;
- Naszą planetę otacza warstwa ozonu ( O₃), chroni nas ona m.in. przed szkodliwymi promieniami UV. Dziura tworzy się przez reakcje chemiczne zachodzące między O₃ i freonami. W wyniku tych reakcji ilość ozonu maleje i tworzą się dziury ozonowe;
- nie używać lodówek z freonem, nie stosować dezodorantów freonem;
- kwaśne deszcze powstają przez mieszanie się w atmosferze związków siarki i azotu z H₂O. Potem woda z atmosfery spada na glebę tworząc kwaśne deszcze;
- niszczenie ziemi (wymienione są źródła w tekstach powyżej);
- zakładać filtry na kominy, nie palić śmieci, segregować je, oszczędzać wodę.
11 4 11