Okrąg i koło
1.Oblicz pole koła, gdy długość jego okręgu wynosi 18 pi.
2.Oblicz promień koła o polu równym 1.
3.Oblicz pole wycinka koła o promieniu r=5cm, i kącie alfa=72 stopnie. ora długości łuku wyzaczonego przez ten wycinek.
4.Oblicz długość i pole koła o średnicy 12 cm.
5.Ustal promień koła, w którym wycinkowi o polu3 pi odpowiada kąt 30 stopni.

2

Odpowiedzi

2009-11-11T12:19:17+01:00
Zad. 1.
2πr = 18π
2r = 18
r = 9
P = πr² = π9² = 81π

Zad. 2.
πr² = 1
r² = ¹/π
r = √¹/π
r = ¹/√π

Zad. 3.
P = 72/360 * π5² = 2/10 * 25π = 5π
x = 72/360 * 2π5 = 2/10 * 10π = 2π

Zad. 4.
r = 1/2d
r = 6cm

P = π(6cm)² = 36π cm²
l = 2π6cm = 12π cm

Zad.5.
30/360 * πr² = 3π
1/12 r² = 3
r² = 36
r = 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T13:08:26+01:00
Zad.1
l=18π
l=2πr P=πr²
18π=2πr /2π
r= 9
P= π9²= 81π

Zad.2
P=1 P=πr² π≈3
1=3r²/÷3
r²=⅓ /√
r≈√⅓

Zad.3
r=5 cm α = 72°
Pw= α/360° × πr² Pw=72°/360° × π5²
Pw= 0,2×25π=5π cm²
lw= α/360° × 2πr lw= 72°/360° × 2π5
lw= 0,2×10π= 2π cm

Zad.4
d=12 cm r=½d=6 cm
l= 2πr = 2π6= 12π cm
P= πr² =π6²= 36π cm²

Zad.5
Pw=3π α = 30°
Pw=α/360° × πr²
Pw= 30°/360°× πr²=1/12πr²
3π=1/12πr² /×12
36π=πr²/π
r²=36 / √
r=6