1.Wykonaj działania na wielomianach
W(x)=2x³-5x²+7x-2
Z(x)=-x⁴+2x²-15x+5
W(x)-z(x)=
-Zx×W(x)+z(x)=
2.Podziel wielomian przez dwumian
(-2x⁴-2x³-5x²+7x-2)÷(x-1)
3.Znajdź wszystkie pierwiastki wielomianu
W(x)=x³-4x²-5x+20
4.Oblicz 5 początkowych wyrazów ciągu
{a₁=2
{an+₁=an-3 bn=n+3/n


5.Sprawdź wielokrotność ciągów
an=5n-6 bn=n+2/2n+1

6.Oblicz wyraz pierwszy i iloraz ciągu geometrycznego (a₁ i q)
a₃=7 a₇=28

1

Odpowiedzi

2009-05-05T00:10:16+02:00
A1=128
an=128*q^(n-1) i an=972 stąd q^(n-1)=243/32 stąd q^n= 243q/32

Sn=2660 i Sn= 128*(1-q^n)/(1-q) czyli 2660= 128*(1-(243q/32))/(1-q) stąd q=3/2

(3/2)^n=(243/32)*(3/2) stąd (3/2)^n=(3/2)^6 czyli n=6