Do szkolnego klubu Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.

a)Jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta?
b)W międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5% wszystkich dziewcząt z Tęczy.Ile dziewcząt należących do klubu nie brało udziału w zawodach?
c)W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu Tęcza.Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów.Ilu uczniów startowało w tych zawodach?
d)Do klubu Tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole.Ilu uczniów jest w tej szkole? O ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt
e) Po ukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84osób.O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy?


wiem że to zadanie może być skomplikowane ale bardzo was prosze spróbujcie je rozwiązać dam naj obiecuje....

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T12:34:24+01:00
A) 24 / 60 * 100% = 40%

b) (100% - 37,5%) * 24 = 0,625 * 24 = 15

c) 0,85 * 60 = 51
51 / 0,17 = 300
Odp. 300 osób

d) x - liczba wszystkich dziewczyn w szkole
0,1x = 24
x= 240

y - liczba wszystkich chłopaków w szkole
0,2y=36
y=180

240 + 180 = 420
Odp. W tej szkole jest 420 uczniów.

(240 - 180)/240 * 100% = 25%
Odp. O 25 %

e) (84 - 60)/60 * 100% = 40%
Odp. O 40 %
1 5 1
2009-11-11T12:35:57+01:00
A)
100% - 50
x - 24
50x = 2400
x = 48%
Odp: dziewczynki stanowią 48% członków klubu

b)
100% - 24
37,5% - x
100x = 900
x= 9
24- 9 = 15
Odp: 15 dziewczynek nie uczestniczyło w zawodach...

c) 0,85 * 60 = 51
51 / 0,17 = 300
Odp: Na zawodach było 300 osób

e) 50 - 100%
84 - x
50x = 8400
x= 168
168-100 = 68
Odp: Liczba członków wzrosła o 68%
1 5 1