Napiszcie obliczenia do zadań.
znajdz liczbę gdy:
1. 30% tej liczby wynosi 120
2. 48%tej liczby wynosi 450
3. 64% tej liczby wynosi 16
4. 24% tej liczby wynosi 9,6
5. 120% tej liczby wynosi 270
6. 350% tej liczby wynosi 70
7. 2,5% tej liczby wynosi 20
8. 40% tej liczby wynosi 56
9. 25% tej liczby wynosi 4,2
10. 75% tej liczby wynosi 9
11. 50% tej liczby wynosi 1286
12. 12i jedna druga% tej liczby wynosi 60
13. 3 i jedna trzecia% tej liczby wynosi 24
14. 33i jedna trzecia% tej liczby wynosi 17
15. jedna druga% tej liczby wynosi 2,4
16. 66i dwie trzecie% tej liczby wynosi 6,3
17. 400% tej liczby wynosi 6,3
18. 12,5% tej liczby wynosi 37,5

napiszcze obliczenia:
oblicz :jakim procentem liczby 90 jest liczba 18
2. jakim procentem liczby 21 jest liczba 14
3. jakim procentem liczby 16 jet liczba 12
4. jakim procentem liczby 280 jest liczba 14
5. jakim procentem liczby 8 jest liczba 15
6. jakim procentem liczby 64 jest liczba 96
7. jakim procentem liczby 16 jest liczba 2,4
8. jakim procentem liczby 5 jest liczba 8
9. jakim procentem liczby 35 jest liczba 120
10. jakim procentem liczby 210 jest liczba 42
11. jakim procentem liczb 11,7 jest liczba 7,8
12. jakim procentem liczby 21,6 jest liczba 14,4
13. jakim procentem liczby 5 jest liczba 1,5
14. jakim procentem liczby 20 jest liczba 1i trzy piate
15.jakim procentem liczby 64i trzy czwarte jest liczba 4i pięć ósmych

1

Odpowiedzi

2009-11-11T12:54:44+01:00
1. 120:30=4
4 *100=400
2. 450:48=9,375
9,375*100=937,5
3. 16:64=0,25
0,25*100=25
4. 9,6:24=0,4
0,4*100=40
5. 270:120=225
225*100=22500
6. 70:350=0,2
0,2*100=20
7. 20:2,5=8
8*100=800
8. 56:40=1,4
1,4*100=140
9. 4,2:25=0,168
0,168*100=16,8
10. 9:75=0,12
0,12*100=12
11. 1286:50=25,72
25,72*100=2572
12. 60:12,5=4,8
4,8*100=480
13. 24:3,3=7,27
7,27*100=727
14. 17:33,3=
15. 2,4:0,5=
16. 6,3:66,6=
17. 6,3:400=
18. 37,5:12,5=


1. 90:18=5
czyli to jest 1/5
czyli20/100
czyli20%
2. 21:14=1,5
czyli to jest 1/1,5
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


ja ci tam dalam przykłady i musisz według tego dokończyś ja juz tego nie dokończe bo nie mam czasu
2 5 2