Odpowiedzi

2009-11-11T12:45:29+01:00
- jako czynnik utleniający w procesach chemicznych i w
różnych syntezach chemii organicznej
-nośnik energii (sprężone) np. do napędu maszyn w technologiach zagrożonych wybuchem, do sterowania procesami (automatyka przemysłowa)
-jako czynnik mieszający w przemysłach chemicznych ( sprężone) tzw. bełkotka
-skroplone jest rozdzielane na tzw. gazy techniczne głównie: tlen azot i gazy szlachetne
1 1 1
2009-11-11T12:46:12+01:00

Powietrze jest substancją niezbędną do życia człowieka oraz większości organizmów na Ziemi. Jest konieczne do spalania, butwienia i wszelkich procesów utleniania. Ze skroplonego powietrza uzyskuje się : azot, tlen, gazy szlachetne. Powietrze wzbogacoe w tlen stosuje się do różnych procesów przemysłowych oraz do uzyskiwania wysokich temperatur.
- może być wykorzystane jako nośnik energii (sprężone) np. do napędu
maszyn w technologiach zagrożonych wybuchem, do sterowania procesami (automatyka przemysłowa)
- jako czynnik utleniający w procesach chemicznych (np. SO2->SO3), i w
różnych syntezach ch. organicznej
- jako czynnik mieszający w przem. chem.( sprężone) - tzw. bełkotka
- skroplone jest rozdzielane na tzw. gazy techniczne głównie :tlen. azot i
gazy szlachetne, wszystkie te gazy mają swoje zastosowania: tlen np. palniki acetylenowe i wodorowe; azot - gaz obojętny poduszka azotowa stosowana jest tam gdzie występuje zagrożenie wybuchem; gazy szlachetne

Juz to miałam jest dobrze
1 1 1