Odpowiedzi

2009-11-11T12:51:42+01:00
Czynniki rozwoju gospodarczego
* kapitał ludzki
* ziemia i surowce – odnawialne i nieodnawialne
* postęp techniczny
* inwestycje – powiększanie kapitału rzeczowego
1 5 1
2009-11-11T13:03:50+01:00
Czynniki rozwoju gospodarczego
- rozbudowa infrastruktury
- turystyka i działalność kulturalno edukacyjna,
- wzmocnienie dobrosąsiedzkich kontaktów i rozwój obszarów przygranicznych
- działalność społeczna i ochrona środowiska
- tworzenie stref ekonomicznych do których napływają inwestycje
- wykorzystanie funduszy np. Unii Europejskiej
- warunki naturalne
2009-11-11T13:07:38+01:00
Czynniki rozwoju gospodarczego

1. Działalność ekonomiczna kraju
Czynniki działalności gospodarczej
Produkt krajowy Brutto (PKB)

2. Funkcje ekonomiczne państwa
Funkcja alokacyjna
Funkcja redystrybucyjna
Funkcja stabilizacyjna

3. Cykl koniunkturalny
Wzrost gospodarczy
Klasyczny cykl koniunkturalny
Przebieg klasycznego cyklu koniunkturalnego
Czynniki wzrostu gospodarczego
Bariery rozwoju gospodarczego

4. Polityka ekonomiczna państwa
Cele polityki ekonomicznej
Koniunkturalne narzędzia polityki ekonomicznej
Strukturalne narzędzia polityki ekonomicznej
Narzędzia ożywienia gospodarczego
Narzędzia chłodzenia gospodarki

5. Zadłużenie publiczne
Istota długu publicznego
Rodzaje długu publicznego
Przyczyny powstawania długu publicznego
Zaciąganie długu publicznego
Pożyczki publiczne
Zarządzanie długiem i jego finansowanie
Ograniczenia poziomu długu publicznego