Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T12:56:17+01:00
W - praca = F(siła) razy s(droga)
F - siła = m(masz) razy g (przyspieszenie grawitacyjne)
m = 100 razy 2,5kg = 250kg
g = 10m/s²
F = 50000J
W = mgs
s = W/mg = 50000/250 razy 10 = 50000/2500 = 20m
dźwig podniósł cegły na wysokość 20m
2009-11-11T12:57:01+01:00
Dane: m=2,5 kg
F= 2,5 kg * 10N/kg = 25 N
W=50000J
Szukane:
S=?
Wzór:
W=F*s /: F
s=W/F
Obliczenia:
S=
50000J:25N= 2000m
2009-11-11T12:59:51+01:00
Dane
m = 250 kg
W = 50000J
Szukane
S=?
W = F x S
F= m x g
F = 250 x 10
F = 2500 N
s = W/F
s= 50000/2500
s= 20 m - odp