Odpowiedzi

2009-11-11T12:53:25+01:00
Pismo Święte jest zbudowane z 2 ksiąg. Z Starego i Nowego Testamentu.
Stary testament jest zbudowany z 46 ksiąg. Nowy Testament jest zbudowany z 27 ksiąg
11 3 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T13:22:28+01:00
Pismo Święte składa się ze starego testamentu,który zawiera 45 ksiąg oraz nowego testamentu,który zawiera 27 ksiąg.Stary testament zawiera powstanie świata,aż po narodziny Chrystusa.W nowym testamencie zawarte są narodziny Chrystusa,aż po Apokalipsę św.Jana.W skład starego testamentu wchodzą:prawo (Tora)-Pięcioksiąg Mojżeszowy (Księga Rodzaju,Księga Wyjścia,Księga Kapłańska,Księga liczb,Księga powtórzonego prawa),Prorocy,Pisma.W skład nowego testamentu wchodzą:księgi dydaktyczne (Listy św.Pawła),Księgi historyczne (4 Ewangelie i Dzieje Apostolskie),Księgi proroka (Apokalipsa św.Jana)

mam nadzieję,że pomogłam
17 4 17