Przekładnia rowerowa połączona jest z trybikiem za pomocą łąńcucha (rys.2.20). Z jaką prędkością jedzie rower, jeżeli koło zębate przekładni o n1 = 52 zębach obracane jest z częstotliwością f=2s do -1, kołą trybika ma n2 = 18 zębów, a promień koła wraz z oponą wynosi r=36 cm ?

1

Odpowiedzi

2009-11-11T13:39:44+01:00
Z₁*ω₁ = Z₂*ω₂

Z- ilość zębów
ω - prędkość kątowa

Z₁ = n₁ = 52
Z₂ = n₂ = 18
ω₁ = 2/s

ω₂ = Z₁ω₁/Z₂

ω₂ = 52*2/18
ω₂ = 5,8

V = ω*r

V- prędkość liniowa
r - promień koła

V = 5,8*2*π *0,36

V = 13,12 m/s
12 2 12