Odpowiedzi

2009-05-04T15:21:26+02:00
Zdanie zlozone to takie które zawira podmiot i orzeczenie.
2009-05-04T15:26:48+02:00
Zdanie złożone- zdanie, które zawiera więcej niż jedno orzeczenie.

Zdanie składowe- to zdanie pojedyncze wchodzące w skład zdania złożonego.

Związki wyrazowe - są to wyrazy składające się na zdanie. W takim związku jeden wyraz jest nadrzędny (określany), drugi podrzędny (określający).