Odpowiedzi

2009-11-11T13:03:12+01:00
1648 – bitwa pod Żółtymi Wodami
1648 – bitwa pod Korsuniem
1648 – bitwa pod Konstantynowem
1648 – bitwa pod Piławcami
1648 – bitwa pod Pohostem
1649 – bitwa pod Murażnowicami
1649 – bitwa pod Zahalem
1649 – bitwa pod Łojowem (1649)
1649 – obrona Zbaraża
1649 – bitwa pod Zborowem
1651 – bitwa pod Krasnem
1651 – bitwa pod Kopyczyńcami
1651 – bitwa pod Beresteczkiem
1651 – bitwa pod Łojowem (1651)
1651 – bitwa pod Białą Cerkwią
1652 – bitwa pod Batohem
1652 - oblężenie Kamieńca Podolskiego (1652)
1653 - bitwa o Monasterzyska
1653 - oblężenie Suczawy
1653 - bitwa pod Żwańcem
1654 – ugoda w Perejasławiu
1655 - bitwa pod Jezierną
8 3 8
2009-11-11T13:20:47+01:00
* 1648 – bitwa pod Żółtymi Wodami
* 1648 – bitwa pod Korsuniem
* 1648 – bitwa pod Konstantynowem
* 1648 – bitwa pod Piławcami
* 1648 – bitwa pod Pohostem
* 1649 – bitwa pod Murażnowicami
* 1649 – bitwa pod Zahalem
* 1649 – bitwa pod Łojowem (1649)
* 1649 – obrona Zbaraża
* 1649 – bitwa pod Zborowem
* 1651 – bitwa pod Krasnem
* 1651 – bitwa pod Kopyczyńcami
* 1651 – bitwa pod Beresteczkiem
* 1651 – bitwa pod Łojowem (1651)
* 1651 – bitwa pod Białą Cerkwią
* 1652 – bitwa pod Batohem
* 1652 - oblężenie Kamieńca Podolskiego (1652)
* 1653 - bitwa o Monasterzyska
* 1653 - oblężenie Suczawy
* 1653 - bitwa pod Żwańcem
* 1655 - bitwa pod Jezierną
2 3 2