Na wartość temperatury powietrza wpływa kąt padania promieni słonecznych, który zależy od______________. Im _________ kąt padania promieni słónecznych, tym oświetlana powierzchnia Ziemi jest mniejsza. W rezultacie ilość energii słonecznej dostarczanej na jednostkę powierzchni__________, co prowadzi do ________ temperatury powietrza.Dlatego też najwyższe wartości temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi odnotowuje się w strefie_____.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T20:39:51+01:00
Na wartość temperatury powietrza wpływa kąt padania promieni słonecznych, który zależy od nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity. Im mniejszy kąt padania promieni słonecznych, tym oświetlana powierzchnia Ziemi jest mniejsza. W rezultacie ilość energii słonecznej dostarczanej na jednostkę powierzchni maleje, co prowadzi do spadku temperatury powietrza.Dlatego też najwyższe wartości temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi odnotowuje się w strefie międzyzwrotnikowej.
7 4 7