Prądnica której siła elektromotoryczna E=225 V i Rezystancja wewnętrzna Rw= 0,821 omów zasila odbiornik oddalony o długość l= 50m. Rezystancja odbiornikowa, Rodb=24 omy. Przewody są aluminiowe o przekroju s= 16mm². Oblicz prąd w obwodzie, napięcie na odbiorniku, napięcie na początku lini oraz spadek napięcie. Przyjmi konduktywność γ=35*10 do 6

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T12:51:22+01:00
Obliczam rezystancję linii
Rl=l/(γ*s)=50m/(35*10 do 6 1/Ωm * 16*10 do -6 m²)=0,089Ω
Linia dwuprzewodowa więc wystąpią dwie Rl
Obliczam prąd w obwodzie
I=E/(Rw+2Rl+Ro)=225/(0,821+2*0,089+24)=225/25=9A
Napięcie na odbiorniku
Uo=I*Ro=9*24=216V
Napięcie na początku linii (napięcie na źródle)
U=E-I*Rw=225-9*0,821=217,6V
Spadek napięcia na linii
ΔU=U-Uo=217,6-216=1,6V