Odpowiedzi

2009-11-11T19:27:38+01:00
"Melancholia" Jacka Malczewskiego to obraz w całości fantastyczny i wizjonerski, jednocześnie przy tym twardy i konkretny wypełnieniem wizji. Znaczący w podziale obszarów kolorystycznych, ekspresyjny w ujęciach perspektywicznych, swój sens symboliczny współokreśla osiami linearnymi i wektorami przestrzennych napięć malarskiej kompozycji... Ukazane wnętrze pracowni malarskiej czyni scenę, w której rozgrywa się dramat historii, losu i twórczości artystycznej. Przedmiotem syntezy Malczewskiego jest cały wiek niewoli. Czas ponawianych przez kilka pokoleń i chybionych walk o wolność, ujęty w parabolę życia ludzkiego: od dzieciństwa, przez dojrzałość ku śmierci. Tłumna akcja rozwija się od lewej strony - z obrazu ustawionego na sztaludze w głębi atelier, zawęźla się w centrum, wycisza po prawej, pod uchylonym oknem pracowni, by stamtąd raz jeszcze w somnambulicznym wirze zatoczyć się z powrotem.
Tam na przeciwległym prawym krańcu kompozycji, ukazano postać kobiecą w czarnych szatach. Jedyna poza atelier, wsparta o parapet na zewnątrz, stoi między świetlistym widnokręgiem ogrodu - symbolem upragnionego celu i wolności - a tłumem wirującym w stronę uchylonego okna pracowni i artystą pogrążonym w marzeniu przed rozpoczętym obrazem.
Obraz ten kończy pewien etap twórczości Malczewskiego - martyrologiczno-patriotyczny.
16 3 16