Prosił bym o uzupełnienie tej tabelki i przetłumaczenie całości.

Abstract noun , Personal noun , Adjective
genetics .............. ............
science ............. ............
physics ............. ............
chemistry ............. ............
biology ............... ............
engineering .............. ............
research ............... .............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T20:02:45+01:00
Genetics, geneticist, genetic
science, scientist, scientific
physics, physicist, physical
chemistry, chemist, chemical
biology, biologist, biological
engineering, engineerist, engineerical
research, researcher, researchical