Przed sklepem stoi kosz na śmieci, który ma kształt graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o boku długości 20 cm i wysokości 60 cm. Oblicz pojemność tego kosza. Zapisz obliczenia, do obliczeń przyjmij pierwiastek z 3 równa się w przybliżeniu 1,7, wynik podaj z dokładnością do 1 litra .
proszę o szybka pomoc.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T13:18:13+01:00
A=20cm H=60cm

P=6×a²√3/4
P=6×20²√3/4
P=6×400√3/4
P=6×100√3
P=600√3cm² - pole podstawy kosza

V=P×H
V=600√3×60
V=36000√3cm³=36√3dm³
V≈36×1,7
V=61,2dm³=61,2l - pojemność kosza
1 5 1
2009-11-11T13:20:51+01:00
V = Pp x h
Pp = 6 x a² pierwiastka z 3 /4
Pp=600 pierwiastka z 3
V = 600 pierwistka z 3 cm² x 60 cm
V = 36000 pierwiastka z 3 cm³
V= 36000 cm³ x 1.7
V = 61200 cm³
V = 61l
1 5 1