1.Przygotuj informacje na temat judaizmu (jedna strona w zeszycie)
2.Odpowiedz na pytanie jaki jest stosunek kościoła do religi daleko wschodnich w oparciu o teks z podręcznika(Jesus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku.Podręcznik do religi dla 1 klasy gimnazium) (2 zdania)

1

Odpowiedzi

2009-11-11T13:57:13+01:00
JUDAIZM
Poszukiwanie Boga przez Biblię i tradycję
MOJŻESZ, Jezus, Mahler, Marks, Freud i Einstein — co łączyło tych ludzi? Wszyscy byli Żydami i wszyscy na swój sposób wywarli wpływ na dzieje i kulturę ludzkości. Żydzi już od tysięcy lat najwyraźniej tworzą nieprzeciętny naród. Potwierdza to lektura samej Biblii. W przeciwieństwie do innych starożytnych religii i kultur judaizm nie opiera się na mitach, lecz na historii. Ten i ów może jednak zapytać: Po cóż się zajmować religią Żydów, skoro jest ich tak niewielu — zaledwie 18 milionów na ponad 5 miliardów ludzi na świecie?

JUDAIZM
Żydowski system religijny (Gal 1:13, 14). W I w. n.e. judaizm w swych różnych formach nie opierał się wyłącznie na Pismach Hebrajskich.

JUDAIZM
Krótko mówiąc, judaizm jest religią jednego narodu. Oznacza to, że osoba nowo nawrócona na religię żydowską staje się zarazem członkiem narodu żydowskiego. Judaizm jest religią monoteistyczną w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Utrzymuje też, że Bóg wkracza w sprawy ludzkie, zwłaszcza gdy chodzi o Żydów. Praktyki religijne obejmują szereg dorocznych świąt i różne zwyczaje. Nie istnieją wprawdzie żadne symbole wiary ani dogmaty uznawane przez wszystkich Żydów, ale doniosłym elementem nabożeństwa synagogalnego jest wyznawanie jedności Boga w Szemie, modlitwie opartej na Księdze 5 Mojżeszowej 6:4: „Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest” Ta wiara w jednego Boga została przeniesiona do chrześcijaństwa i islamu. Rabin dr J. H. Hertz wyjaśnił: „Owa podniosła deklaracja absolutnego monoteizmu oznaczała wypowiedzenie wojny każdej formie politeizmu (...) Tym samym ‚Szema’ wyklucza trójcę przedstawioną w chrześcijańskim symbolu wiary, gdyż zaprzecza ona Jedności Boga”.

Odnośnie punktu 2, nie znam odpowiedzi :)