Odpowiedzi

2009-11-11T13:16:46+01:00
cytAdela
architeKtura
GRecja
ArgOs
Pergamon
pOlis
kuLtura
1 1 1
2009-11-11T13:22:10+01:00
1 igrzyskA
2 Kreta
3 gRecja
4 bOgini
5 Podróże
6 śródziemnOmorski
7 fiLozofia
1. Zapoczatkowano je w Grecji i odbywaja sie co 4 lata
2. Jedna s najwiekszych greckich wysp
3. Kraj z Atenami
4. Kim była Atena
5. Wyprawy podróżników
6. Klimat w jakim znajduje się Grecja
7. Jedna z nauk zapoczątkowana w Grecji
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T17:04:18+01:00
1grecjA
2 peryKles
3 ostRakon
4 agOra
5. olimP
6 Obywatele
7 ekLazja

1.Inaczej Hellada
2.Jeden z najwybitniejszych przywódców w starozytnosci
3.Skorupa do głosowania.
4.Wokoł niej wznoszono biblioteki , świątynie, sądy itp.
5.Góra bogów
6.Mogli nimi byc tylko mężczyźni
7.Inaczej zgromadzenie ludowe
2 1 2