Zad.1. Oblicz powierzchnię upraw pszenicy w Indiach w 2002 roku wiedząc, że zbiory wyniosły 71,8 mln ton, a plony 27,7 dt/ha. Wynik przedstaw w ha i km².
Zad.2. Jeżeli miałby ktoś zadanie 4 ze strony 31 w ćwiczeniach do geografii nowej ery dla 2 gim, tego nie mogę przepisać bo tak jest z wykresami itd. Będę wdzięczna.
Zad.3. Opisz krotko zjawisko głodu i niedożywienia w Polsce. Wypisz przyczyny występowania tego zjawiska w Polsce.
Zad.4. Napisz, jakie czynniki spowodowały rozwój miast na terenie Zagłębia Ruhry.

Daje naj:)

1

Odpowiedzi

2009-11-13T18:18:48+01:00
1. musisz się uporać z nim sama :)

2,mam ćwiczenia z Nowej Ery do 2 klasy i mam to zrobione to ci przepiszę razem z poleceniem żebyś sprawdziła czy to to samo
Na następny raz podawaj nazwę ćwiczeń

Na podstawie wykresu zamieszczonego w podręczniku wykonaj polecenia
A) jak zmieniła się ilość gruntów ornych
- Ilość gruntów ornych w latach 1961-2001zmieniła sie na gorsze. Wielkość w hektarach spadła z ok 0,36 na ok 0,17

b) co jest główna przyczyną tych zmian
- główną przyzyna tych zmian jest klimat, ilość i jakość ziemi nadającej się pod uprawę której jest tam coraz mniej

c) jakie sa konsekwencje tych zmian
- konsekwencja tych zmian jest szerzący się na świecie głód

4. W zagłębieniu Ruhry znajdują się jedne z największych na świecie złóż węgla kamiennego, soli kamiennej, rudy cynku i ołowiu. Dobrze rozwinięty przemysł: ciężki (hutnictwo żelaza i stali, metali nieżelaznych), zbrojeniowy, chemiczny(głównie petrochemiczny i kosmetyczny), elektroniczny, środków transportu, włókienniczy, spożywczy.

3. Wśród głównych przyczyn występowania głodu można wymienić:

* eksplozję demograficzną w krajach rozwijających się,
* wolne tempo rozwoju rolnictwa,
* klęski żywiołowe,
* niesprawiedliwy podział żywności,
* błędne decyzje polityczne.
*wzrost ceny żywności,

W Polsce różne organizacje podają, że około 10-25% dzieci w wieku do 14 lat cierpi przez głód i spożywa najwyżej jeden posiłek dziennie. Według obecnych szacunków minimum egzystencji to około 350-390 złotych na osobę.