Odpowiedzi

2009-11-11T13:32:04+01:00
Cp=ms/mr*100%
gdzie
cp - stężenie procentowe
ms - masa substancji
mr - masa roztworu
ms=cp*mr/100%=20*300/100=60g
mr1=ms/cp*100%
mr1=ms/cp*100%=60/37*100%=162g
masa odparowanej wody
300g-162g=138g